El lluç europeu (Merluccius merluccius) és un peix blanc de mida variable, entre 20 i 130 cm, pescat a l’Atlàntic oriental i a la Mediterrània. És molt important al nostre mercat i avui en dia és l’espècie més consumida a Espanya amb uns 5,6 kg per persona anuals (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015). Espanya a més, és el tercer país europeu amb més consum de peix i marisc per capita d’Europa, després de Portugal i Lituània, amb un consum de 42 kg per persona a l’any, el doble de la mitja de la Unió Europea.

llucet

Una enquesta realitzada als consumidors/es dels Països Catalans durant el 2016 (TFG Júlia Ruiz de Ciències Ambientals Universitat de Girona: Coneixement dels consumidors i peixaters sobre els estats pesquers: factors de compra i percepcions), va avaluar les percepcions sobre l’estat de les poblacions de diverses espècies. Sorprenentment, el lluç és considerada entre la majoria dels enquestats una de les espècies menys amenaçades, en més bon estat, de les 12 espècies proposades a l’enquesta. Desgraciadament aquestes percepcions són errònies i per tant, preocupants. Actualment aquesta espècie es troba greument amenaçada i els estudis apunten que la seva captura ja no pot satisfer la demanda espanyola, fet que ha provocat l’explotació de noves zones i la pujada de preus.

Dades extretes de diverses bases i informes científics declaren que el lluç està sobreexplotat. L’espècie pateix una mortalitat molt elevada deguda a la pesca industrial, directament relacionada amb el consum que se’n fa, provocant que les poblacions estiguin per sota del seu rendiment sostenible. Els informes de STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, de la Comissió Europea) declaren que les captures proposades pels experts per l’any 2016 són molt menors que les captures realitzades anys anteriors degut a la situació de l’espècie. Per exemple, a la zona de Balears es van pescar 124 tones, l’any 2014, i es proposava disminuir les captures de l’any 2016 a 31 tones. A més, l’any 2014 les captures augmentaren respecte anys anteriors fent disminuint la biomassa d’individus reproductors. El fet de que aquesta espècie tingui una vulnerabilitat elevada (64 de 100) empitjora la seva situació.

Llucets

La campanya de consum responsable de peix i marisc SOSpeix, liderada per l’Associació de Naturalistes de Girona, amb la col·laboració de Iaeden, classifica la recomanació de consum del lluç com a “Millor no consumir-lo”. Aquesta espècie està amenaçada per la sobrepesca tot i que hagi estat pescat amb palangre, una tècnica molt menys agressiva pel mar que el ròssec. També cal tenir en compte que cal respectar les mides mínimes i vigilar no consumir exemplars massa joves com el llucet.

Els pescadors de Roses enfronten l’estat de sobreexplotació del lluç amb un pla per recuperar el lluç. El pla es remunta al 2013, quan la Confraria de pescadors de Roses va proposar una veda en un dels caladors de plataforma, entre 120 i 130 metres de fondària. Amb aquesta mesura, des de llavors s’ha deixat de pescar amb qualsevol tipus d’ormeig per protegir els juvenils de lluç. Les mesures de protecció que els pescadors de Roses han aplicat per recuperar les poblacions de lluç han permès triplicar el nombre de juvenils d’aquesta espècie en tres anys dins la reserva. Aquest increment d’abundància i biomassa s’ha donat també a altres espècies com la bruixa, el moll, el rap i les espardenyes. A més, s’ha vist que la zona protegida actua com a refugi per a espècies vulnerables com el penegal, les rajades i els crancs ermitans, que pràcticament només es troben en aquest indret.

Lluç preparat

En lloc del lluç, maires

SOSpeix proposa espècies alternatives de consum al lluç, com per exemple la maire (Micromesistius poutassou). La maire és un peix recomanable pel consum, ja que l’espècie està en bon estat, tot i que cal tenir en compte que quan s’agafa amb arts de ròssec es malmet el fons marí. La seva temporada és al febrer. És un peix blanc ric en magnesi, zinc i vitamines del grup B.

La web SOSpeix recull receptes de les espècies que es recomanen pel seu consum. Un dels objectius de la campanya és promoure la diversitat de les espècies a incloure a la dieta i alliberar la pressió a les espècies sobreexplotades com per exemple el lluç. En aquest enllaç podeu consultar una recepta de maire proposada pel cuiner Manel Guirado (www.manelguirado.com) : MAIRE FREGIT AMB CRUIXENT DE LA SEVA ESPINA.

Recepta maires fregides