La teoria de la comunicació política ens ensenya dues coses importants a l’hora de construir un discurs: cal presentar les mesures com a resposta a necessitats concretes i és recomanable obviar o passar de puntetes sobre els propis punts febles. Aquest article pretén de-construir el discurs de la Nova Revolució Verda[1] tot desgranant les suposades necessitats que cal resoldre i ressaltant els punts que s’ignoren.