Molí de Bonsfills

Carn de pollastre ecològic (sencer o tallat)

Pollastre ecològic

Molí de Bonsfills ofereix pollastre ecològic certificat pel ccpae (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) i per la certificació europea. L’alimentació es fa amb pinso ecològic, els pollastres poden sortir quan volen a pasturar per grans patis amb prat i bosc, viuen més de tres mesos de vida i evidentment sense medicaments ni antibiòtics.

Molí de Bonsfills fa venda directa, ja que creu en una relació propera i de confiança entre productors i consumidors.

És una producció sòcia de Territori de Masies Coop.


Tastem el Territori de Masies