Imperfectus salva fruita i verdura que normalment seria descartada.

Estan contents: fa poc van arribar als 130.000 quilos de fruita i verdura salvada.