En Pep Marpons és un dels productors de maduixes que hi ha actualment al Maresme.